Intenzivno usposabljanje za sodobno vodenje podjetij

Šola sodobnega vodenja podjetij (management, podjetništvo, vodenje, pogajanja in komunikacija, finance, računovodstvo in revizija, trženje in pravo) - 16 modulov po 4 ure - brezplačno za člane OOZ Nova Gorica.

12.01.2024
8:00
OOZ Nova Gorica

ŠOLA SODOBNEGA VODENJA PODJETIJ- program, ki bo potekal v 16 srečanjih po 4 ure – ob petkih med 8.00 in 12.00 uro. Predvidoma bomo začeli  12.1.2023.

Program s področij management, podjetništvo, vodenje, pogajanja in komunikacija, finance, računovodstvo in revizija, trženje in pravo - »šola vodenja« z renomiranimi univerzitetnimi predavatelji Univerze na Primorskem.

Brezplačna izvedba za člane OOZ Nova Gorica.

Podjetnik in obrtnik danes potrebuje nabor zelo različnih znanj za sodobni vodstveni pristop ter mora biti seznanjen z najsodobnejšimi trendi. Zato bomo na OOZ Nova Gorica januarja 2024 pričneli z intenzivnim 80-urnim Usposabljanjem za vodenje podjetij.

Usposabljanje bo sestavljeno iz sedmih vsebinskih področij: management, podjetništvo, vodenje, pogajanja in komunikacija, finance, računovodstvo in revizija, trženje ter pravo. Usposabljanje je še posebej namenjeno mladim prevzemnikom podjetij, sploh tistim, ki nimajo predhodne izobrazbe s področja managementa, ekonomskih in poslovnih ved ali prava ali pa bi ta znanja želeli osvežiti. Namen usposabljanja za vodenje podjetij je opolnomočiti deležnike v družbenem okolju z znanji in kompetencami organiziranja procesov v podjetju, financiranja podjetij, računovodstva, vodenja, pogajanj in sodobnih trendov komuniciranja ter pravnega vidika poslovanja.

Usposabljanje z najsodobnejšimi trendi in znanji s področja vodenja podjetij bodo izvedli strokovnjaki z Univerze na Primorskem, ki imajo bogate domače in mednarodne izkušnje tako na akademskem področju kot tudi s svetovanjem v gospodarstvu. Tovrstno usposabljanje je spomladi že bilo izvedeno na eni od območnih obrtno-podjetniških zbornic ter so bili odzivi podjetnikov zelo dobri.