Intenzivno usposabljanje za sodobno vodenje podjetij - 10. MODUL: Branje bilanc za podjetnike (nefinančnike)

ŠOLA SODOBNEGA VODENJA PODJETIJ - program, ki s prvim predavanjem 12. januarja že navdušuje podjetnike, bo tokrat na 10. predavanju udeležencem predstavil področje poslovnega bontonu. V nadaljevanju lahko preberete več. 

15.03.2024
8.00 - 12.00
velika dvorana OOZ Nova Gorica

Poslovne odločitve v podjetju se odražajo v računovodskih izkazih oziroma bilancah podjetja, zato moramo ob vsakem odločanju razmisliti o tem, kako bodo posledice naših odločitev vplivale na številke v računovodskih izkazih in plačilo davka od dobička. Glavna računovodska izkaza sta bilanca stanja in izkaz poslovnega izida. V bilancah so sicer vrednosti iz preteklega poslovanja, vendar marsikaj lahko uporabimo za napovedovanje prihodnosti poslovanja podjetja.

Bilance oziroma računovodski podatki nam marsikaj lahko razkrijejo o priložnostih ali nevarnostih za poslovanje podjetja. Dobro jih je poznati za naše podjetje ali ko se odločamo za sodelovanje z drugim podjetjem, ne glede na to, ali to podjetje posluje po slovenskih ali drugih, tujih predpisih. Udeleženci bodo podrobneje spoznali glavne kategorije (postavke) v bilancah po slovenskih in mednarodnih predpisih, na njihovi podlagi pa bodo predstavljene naslednje vsebine:

kakšne so odgovornosti podjetja za številke v bilancah; branje kategorij v bilancah s poslovnega in pravnega vidika; kako vedeti, katere številke v bilancah pomenijo nevarnost ali priložnost; kako različne usmeritve podjetja vplivajo na številke v bilancah; kako optimizirati vrednosti v bilancah svojega podjetja; kako v bilancah prepoznati, kdaj gre podjetje v stečaj in kaj narediti, da se to ne bi zgodilo; kakšna je razlika med samostojnimi in konsolidiranimi računovodskimi izkazi kakšne novosti iz trenutnih predpisov o bilancah nas čakajo v prihodnje.

OPIS IZVAJALKE

Dr. Tatjana Horvat je izredna profesorica in aktivno sodeluje z gospodarstvom in negospodarstvom, predvsem z revizorskega vidika oziroma preverjanja pravilnosti poslovanja. Je državna notranja revizorka, preizkušena notranja revizorka in preizkušena računovodja. Vrsto let je predsednica strokovne komisije za ocenjevanje najboljših letnih (računovodskih) poročil podjetij, bank in zavarovalnic ter članica strokovnih komisij na Ministrstvu za pravosodje RS za pridobitev nazivov sodni izvedenec za bančništvo, ekonomijo in finance ter forenzično računovodstvo.