Intenzivno usposabljanje za sodobno vodenje podjetij - 14. MODUL: Vodenje

ŠOLA SODOBNEGA VODENJA PODJETIJ - program, ki s prvim predavanjem 12. januarja že navdušuje podjetnike, bo tokrat na 14. predavanju udeležencem predstavil področje Vodenja. V nadaljevanju lahko preberete več. 

12.04.2024
8.00 - 12.00
velika dvorana OOZ Nova Gorica

Namen usposabljanja je opredeliti in s primeri ponazoriti razliko med vodenjem in managementom. Udeleženci bodo razmišljali o značilnostih dobrih vodij ter spoznavali razliko med formalno in neformalno močjo vodje. Skozi pregled teorij vodenja bodo udeleženci ob primerih iz prakse spoznavali značilnosti in vedenje uspešnih vodij ter dejavnike organizacije in širšega okolja, ki pripomorejo k uspešnemu vodenju. Udeleženci se bodo seznanili tudi z najsodobnejšimi pristopi k vodenju ter njihovimi učinki na sodelavce. Spoznali bodo vlogo čustvene inteligence ter drugih medosebnih veščin pri vodenju. Skozi samorefleksijo bodo lahko prepoznali nekatera lastna močna in šibka področja pri vodenju sodelavcev ter naredili načrt razvoja svojih veščin vodenja.

OPIS IZVAJALKE

Dr. Ana Arzenšek je psihologinja in na Univerzi na Primorskem poučuje vsebine s področja psihologije dela in organizacij, vodenja, kadrovskega managementa, psihološkega svetovanja in osebnega razvoja študentov. Na teh področjih je objavila številna znanstvena in strokovna dela. Posebej blizu ji je razvoj posameznikov in skupin. Za podjetja in druge organizacije je izvedla številne delavnice s področja vodenja, soočanja s stresom, čustvene inteligentnosti, medgeneracijskih vrednot na delovnem mestu, reševanja konfliktov in razvoja komunikacijskih veščin.