Intenzivno usposabljanje za sodobno vodenje podjetij - 15. MODUL: Osnove delovnega prava

ŠOLA SODOBNEGA VODENJA PODJETIJ - program, ki s prvim predavanjem 12. januarja že navdušuje podjetnike, bo tokrat na 15. predavanju udeležencem predstavil področje Osnov delovnega prava. V nadaljevanju lahko preberete več. 

19.04.2024
8.00 - 12.00
velika dvorana OOZ Nova Gorica

Pri vodenju podjetij neizbežno trčimo tudi ob urejanje pogodbenih razmerij z zaposlenimi in drugimi delavci (pogodbeni sodelavci, študenti). Namen usposabljanja je osvojiti temeljna znanja za sklepanje pogodb o zaposlitvi (za določen čas, nedoločen čas, krajši delovni čas, za delo na domu ipd). Ker ima lahko tudi drugo pogodbeno sodelovanje (na podlagi podjemne pogodbe ali študentske napotnice) elemente delovnega razmerja, se bomo naučili razlikovati med različnimi tipi tovrstnega sodelovanja in se naučili, kje so pasti, ki se jim moramo vnaprej izogniti. Pri urejanju pogodbenih razmerij z zasposlenimi in ostalimi delavci imajo poseben pomen tudi kolektivne pogodbe in interni akti delodajalca, zato bomo nekaj časa postevili tudi temu – torej pravnim virom na področju delovnega prava. Naučili se bomo tudi razlikovati med različnimi tipi pogodb o zaposlitvi; razumeli bomo, kdaj uporabiti katero obliko. Na koncu bomo nekaj časa osvetii tudi temeljnim elementom pogodbe o zaposlitvi ter se naučili, kako te elemente prilagajati spremembam, ki jih prinese čas.

Vsebina usposabljanja:

  • Najpogostejše pravne podlage za sodelovanje z zaposlenimi in ostalimi delavci (pogosdba o zaposlitvi, podjemna pogodba, avtorska pogodba, sodelovanje s študenti, sodelovanje s samostojnimi podjetniki);
  • pomen kolektivnih pogodb in splošnih aktov delodajalca za urejanje razmerij z zaposlenimi;
  • splošno o sklenitvi pogodbe o zaposlitvi;
  • posebnosti sklepanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas;
  • posebnosti sklepanja pogodbe o zaposlitvi za delo na domu;
  • bistveni elementi pogodbe o zaposlitvi ter kako jih pogodbeno spreminjati (kraj opravljanja dela, naziv delovnega mesta oziroma opis dela, čas za katerega je sklenjena pogodba, določbe o delovnem času in razporeditvi delovnega časa, plačilo za delo ipd.

OPIS IZVAJALKE

Dr. Elizabeta Zirnstein je izredna profesorica, ki strokovno in raziskovalno deluje na različnih področjih, predvsem na področju prava intelektualne lastnine in področju delovnega prava. Rezultate svojega raziskovalnega dela predstavlja v člankih v tujih in domačih revijah, izdala je tudi več monografij. Pred univerzitetno kariero je delovala v gospodarstvu, kamor jo še vedno vabijo kor predavateljico na razne seminarje in druga izobraževanja. Je tudi stalna arbitra pri več gospodarskih družbah, pripravlja pravna mnenja za razne naročnike v gospodarstvu in kot generalna sekretarka vodi Združenje svetov delavcev Slovenije.