Intenzivno usposabljanje za sodobno vodenje podjetij - 16. MODUL: Prenehanje pogodbe o zaposlitvi

ŠOLA SODOBNEGA VODENJA PODJETIJ - program, ki s prvim predavanjem 12. januarja že navdušuje podjetnike, bo tokrat na 16. predavanju udeležencem predstavil področje Prenehanja pogodbe o zaposlitvi. V nadaljevanju lahko preberete več. 

26.04.2024
8.00 - 12.00
velika dvorana OOZ Nova Gorica

Namen usposabljanja je predstaviti pravne vidike prenehanja pogodbe o zaposlitvi. Poleg razlogov za zakonito prekinitev zaposlitvenega razmerja bodo udeleženci spoznali tudi razlike med redno in izredno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi in se posvetili postopkovnim vidikom odpovedi v prvem in drugem primeru. Ker je v praksi veliko primerov, ko delodajalci z delavci sodelujejo na drugih pogodbenih podlagah (podjemna pogodba, študentska napotnica, pogodba o poslovnem sodelovanju z delavcem – samostojnim podjetnikom), bodo preučili tudi, kako je s prekinitvijo teh pogodb (dogovorov).

Vsebina usposabljanja:

  • splošno o odpovedi pogodbe o zaposlitvi;
  • sporazumno prenehanje pogodbe o zaposlitvi – prednosti in slabosti;
  • redna odpoved pogodbe o zaposlitvi – razlogi, postopek, pravice delavca in delodajalca;
  • izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi – razlogi, postopek, pravice delavca in delodajalca;
  • odpoved pogodbe o zaposlitvi s ponudbo nove; odpoved drugih oblik »sodelovanja« z delavcem (kadar ima elemente delovnega razmerja); disciplinski postopki zoper delavca.

 

OPIS IZVAJALKE

Dr. Elizabeta Zirnstein je izredna profesorica, ki strokovno in raziskovalno deluje na različnih področjih, predvsem na področju prava intelektualne lastnine in področju delovnega prava. Rezultate svojega raziskovalnega dela predstavlja v člankih v tujih in domačih revijah, izdala je tudi več monografij. Pred univerzitetno kariero je delovala v gospodarstvu, kamor jo še vedno vabijo kor predavateljico na razne seminarje in druga izobraževanja. Je tudi stalna arbitra pri več gospodarskih družbah, pripravlja pravna mnenja za razne naročnike v gospodarstvu in kot generalna sekretarka vodi Združenje svetov delavcev Slovenije.