Intenzivno usposabljanje za sodobno vodenje podjetij - 17. MODUL: Pravice intelektualne lastnine in varstvo osebnih podatkov

ŠOLA SODOBNEGA VODENJA PODJETIJ - program, ki s prvim predavanjem 12. januarja že navdušuje podjetnike, bo tokrat na 17. predavanju udeležencem predstavil področje Pravic intelektualne lastnine in varstva osebnih podatkov. V nadaljevanju lahko preberete več. 

10.05.2024
8.00 - 12.00
velika dvorana OOZ Nova Gorica

Podatki so nova nafta – tako pravijo številni strokovnjaki in poslovneži. Podjetja in managerje pa pri tem najbolj zanima, kako lahko podatke »pretopijo« v prihodek in kakšne omejitve jim pri tem postavlja zakonodaja. S pravnega vidika lahko podatke obravnavamo skozi različne vidike. V okviru izobraževanja se bomo posvetili dvema – varstvu osebnih podatkov ter pravu intelektualne lastnine (ki omogoča, da nekatere podatke »zavarujemo« v obliki patenta, poslovne skrivnosti, varovane baze podatkov ipd.).

Vsebina usposabljanja:

 • uvodno o varstvu osebnih podatkov (pravna ureditev);
 • kaj je in kaj ni zakonita obdelava osebnih podatkov (skozi primere);
 • izvajanje videonadzora;
 • varstvo osebnih podatkov zaposlenih;
 • varstvo osebnih podatkov strank, poslovnih partnerjev in drugih;
 • varstvo osebnih podatkov in digitalni marketing; varstvo osebnih podatkov pri uporabi GPS sistemov;
 • uvod v pravo intelektualne lastnine (princip teritorialnih in izključnih pravic, pravni viri);
 • načini varstva pravic intelektualne lastnine (mednarodno, nacionalno);
 • osnove registracijskih postopkov;
 • uveljavljanje pravic intelektualne lastnine;
 • pravice intelektualne lastnine v delovnem razmerju (komu pripadajo inovacije ki jih ustvarijo zaposleni/študenti/zunanji pogodbeni sodelavci);
 • nagrajevanje zaposlenih za ustvarjalnost in inovativnost.

 

OPIS IZVAJALKE

Dr. Elizabeta Zirnstein je izredna profesorica, ki strokovno in raziskovalno deluje na različnih področjih, predvsem na področju prava intelektualne lastnine in področju delovnega prava. Rezultate svojega raziskovalnega dela predstavlja v člankih v tujih in domačih revijah, izdala je tudi več monografij. Pred univerzitetno kariero je delovala v gospodarstvu, kamor jo še vedno vabijo kor predavateljico na razne seminarje in druga izobraževanja. Je tudi stalna arbitra pri več gospodarskih družbah, pripravlja pravna mnenja za razne naročnike v gospodarstvu in kot generalna sekretarka vodi Združenje svetov delavcev Slovenije.