Intenzivno usposabljanje za sodobno vodenje podjetij - 6. MODUL: Računovodske informacije za poslovno odločanje

ŠOLA SODOBNEGA VODENJA PODJETIJ - program, ki s prvim predavanjem 12. januarja že navdušuje podjetnike, bo tokrat udeležencem predstavil področje računovodstva in način, kako to lahko uporabimo za poslovne odločitve. V nadaljevanju lahko preberete več. 

16.02.2024
8.00 - 12.00
velika dvorana OOZ Nova Gorica

Pri poslovnem odločanju potrebujemo informacije. Mislimo na tiste, povezane z zaposlenimi, proizvodnjo (opravljanjem storitev), trženjem, financami, varovanjem naravnega okolja, varnostjo in podobno. Vedeti pa moramo, da nobene pomembnejše poslovne odločitve ne moremo sprejeti povsem brez računovodskih informacij. Delavnica bo namenjena zlasti njihovemu razumevanju in uporabi. Tako bomo najprej skušali pojasniti razmerja med posameznimi gospodarskimi kategorijami, osnove njihovega vrednotenja in prevrednotenja ter prikazati povezanost med računovodskimi izkazi. Spoznali bomo tudi osnovne primere knjiženj, osnove kalkulacij in nevidna sredstva podjetja. Delavnico bomo zaključili z davčnimi temami, povezanimi zlasti z davkom od dohodkov pravnih oseb in davkom na dodano vrednost. Kratka teoretična razlaga bo ponazorjena s primeri.

OPIS IZVAJALCA

Delavnico bo izvedel izr. prof. dr. Franko Milost. Na začetku svoje poklicne poti se je z obravnavanimi vprašanji srečeval v praksi, to je kot računovodja in revizor, kasneje pa raziskovalno. Na fakulteti poučuje predmete s področja računovodstva.

Usposabljanje je organizirano v sodelovanju z Univerzo na Primorskem, v okviru projekta Zelena, digitalna in vključujoča Univerza na Primorskem (GDI UP)« in dodano povezavo: Usposabljanje za vodenje podjetij OOZ Nova Gorica (upr.si)