Intenzivno usposabljanje za sodobno vodenje podjetij - 7. MODUL: Poslovni bonton kot orodje poslovne komunikacije

ŠOLA SODOBNEGA VODENJA PODJETIJ - program, ki s prvim predavanjem 12. januarja že navdušuje podjetnike, bo tokrat na 7. predavanju udeležencem predstavil področje poslovnega bontonu. V nadaljevanju lahko preberete več. 

23.02.2024
8.00 - 12.00
velika dvorana OOZ Nova Gorica

Poslovni bonton predstavlja "železno srajco" vseh dobro načrtovanih ter izvedenih poslovnih procesov. Je neke vrste predpogoj vsake dobre poslovne komunikacije znotraj podjetja in z zunajimi partnerji. Čeprav praviloma velja, da je bonton t. i. mehka vsebina, ki nima s sklepanjem poslov nobenega neposrednega odnosa, pa vsakodnevna praksa kaže, da to ni nujno tako. Neprimerno vedenje, neustrezna obleka, prostor za srečanje, celo izbira besed, lahko usodno ogrozijo končni poslovni uspeh, saj na takšen način svojim partnerjem (pogosto nevede) sporočamo, da jih ne spoštujemo.

Z namenom prikaza osnovnega poslanstva, vloge, pa tudi moči bontona v poslovnem svetu bodo na usposabljanju izpostavljeni naslednji vsebinski sklopi:

  • o bontonu: zgodovina, opredelitve, zvrsti in ključne značilnosti;
  • splošna pravila poslovnega bontona in protokolov (vzpostavljanje prvih stikov, vabila, pozdravljanje, nagovori, poslavljanje);
  • bonton in zunanji izgled (poslovno oblačenje);
  • bonton na poslovnem sestanku;
  • bonton na poslovnem kosilu; bonton v e-poslovnem okolju;
  • primeri iz prakse: izbrana poslovna področja, izpostavljanje držav s posebnimi kulturnimi specifikami, lastni primeri (dobri in tudi neuspešni).

 

OPIS IZVAJALKE

Dr. Simona Kustec je redna profesorica in vodja Centra za razvoj in prenos znanja na Fakulteti za management Univerze na Primorskem. Strokovno se ukvarja z vsebinami javnih politik in analize politik, javnim in političnim managementom, politikami človekovih pravic ter uporabniško vlogo izobraževanja in znanosti. Na teh področjih je objavila številna znanstvena in strokovna dela, kot gostujoča predavateljica in raziskovalka je delovala na številnih tujih univerzah, med njimi Univerzi v Essexu in Stirlingu (VB), Univerzah v Konstanzu in Duisburgu (Nemčija), Univerzi Jyväskylä (Finska), Univerzi Parana (Brazilija), Univerzi v Benetkah (Italija) in Univerzi v Zagrebu (Hrvaška). V parlamentarnem mandatu 2014–18 je bila poslanka in vodja poslanske skupine v Državnem zboru Republike Slovenije. V letih 2020–22 je bila ministrica za izobraževanje, znanost in šport