Intenzivno usposabljanje za sodobno vodenje podjetij - 9. MODUL: Viri in stroški financiranja

ŠOLA SODOBNEGA VODENJA PODJETIJ - program, ki s prvim predavanjem 12. januarja že navdušuje podjetnike, bo tokrat na 9. predavanju udeležencem predstavil področje virov in stroškov financiranja. V nadaljevanju lahko preberete več. 

08.03.2024
8.00 - 12.00
velika dvorana OOZ Nova Gorica

Podjetje za uspešno poslovanje potrebuje ustrezne finančne vire za financiranje svoje dejavnosti. Ta sredstva lahko delno zagotovijo dobavitelji, zaposleni in država, sicer pa običajno večino finančnih virov za poslovanje podjetja zagotovijo investitorji v obliki lastniškega in dolžniškega financiranja. Namen delavnice je opredeliti različne oblike lastniškega in dolžniškega financiranja ter njihove prednosti in slabosti. V okviru tega bomo pogledali tudi alternativne in aktualne vire financiranja v obliki javnih spodbud podjetjem. Eno pomembnejših vprašanj pri virih financiranja je strošek financiranja podjetja oziroma zahtevana donosnost kapitala podjetja. Podatek o strošku in zahtevani donosnosti kapitala je za podjetje izjemnega pomena, saj lahko na podlagi tega sklepa o ustreznosti svojih poslovnih (med drugim tudi investicijskih) odločitev in sprejema odločitve o morebitnih spremembah strukture financiranja. V drugem delu delavnice se bomo tako na praktičnih primerih in podatkih ukvarjali s stroškom posameznih virov financiranja in s stroškom kapitala podjetja.

OPIS IZVAJALCEV

Dr. Igor Stubelj je izredni profesor. Njegovo strokovno znanje obsega področje poslovnih financ. Ima dolgoletne delovne izkušnje na področju financiranja majhnih podjetij. Na raziskovalnem področju se ukvarja z viri financiranja podjetij, zahtevano donosnostjo in stroški kapitala ter finančnimi trgi. Zaposlen je na Fakulteti za management, kjer predava pri predmetih s področja financ v slovenskih in mednarodnih angleških študijskih programih. Sodeluje tudi pri izdelavi raznih ekspertiz in pri izobraževanju in svetovanju s področja financ v podjetjih. Dr. Suzana Laporšek je izredna profesorica in sodeluje pri poučevanju vsebin s področja poslovnih financ ter finančnih institucij in finančnih trgov. Aktivno je sodelovala pri vzpostavitvi spletnega portala Mikrobiz, ki ponuja podjetniške vsebine in orodja za poslovno načrtovanje. Pogosto sodelujejo tudi pri svetovanju s področja financiranja mladim podjetnikom in zagonskim (start-up) podjetjem.