USPOSABLJANJE IZ HIGIENE ŽIVIL IN HACCP SISTEMA TER OZNAČEVANJE ALERGENOV S PISNIM PREIZKUSOM

Izobraževanje je namenjeno gostincem, živilcem in prevoznikom (tistim, ki prevažajo živila), proizvajalcem živil in pijač, prav tako javnim zavodom (vrtci, šole, domovi za ostarele itd.) in drugim, ki imajo kuhinjo!

28.08.2023
9:00 - 12:15
Spletno izobraževanje

Na podlagi zahtev Uredbe (ES) 852/2004 o higieni živil (poglavje XII: Usposabljanje) lahko v proizvodnji ali prometu z živili delajo le osebe, ki v praksi izkazujejo znanja o higieni živil, pridobljena s strokovno izobrazbo za delo in/ali z dodatnim usposabljanjem za delo z živili.

Vsi, ki delajo z živili in so zato odgovorni za varnost živil, morajo biti primerno usposobljeni za delo in seznanjeni z načeli dobre prakse za delo, ki ga opravljajo. To ravno tako velja za študente, dijake. Nosilec živilske dejavnosti pa je odgovoren za to, da so osebe, ki delajo z živili v njegovi živilski dejavnosti, ustrezno usposobljene za svoje delo tako, da jim daje ustrezna navodila, jih nadzira ipd. Presoja o načinu usposabljanja je prepuščena nosilcu. Lahko  jo zagotavlja v obliki internega usposabljanja, organizacija programov usposabljanja, predvsem seznanjanja s smernicami, če se te uporabljajo.

Program strokovnega izobraževanja + pisni preizkus!

 • Zahteve zakonodaje na področju varne hrane
 • Novosti Uredbe o higieni živil (kultura varnosti hrane, prerazporejanje živil …)
 • Higiena živil, odgovornosti nosilcev dejavnosti in zaposlenih
 • Sistem HACCP v praksi, kdaj lahko uporabljamo smernice, kdaj izdelati lasten HACCP načrt?
 • Spremljajoči higienski programi
 • Umik in odpoklic živil
 • Izredni dogodki in ukrepanje (poplave ipd.)
 • Pogoste kršitve, ki jih inšpektorji zaznavajo na terenu (vezane na dokumentacijo, postopke) in kako se jim izogniti
 • Pisni preizkus znanja

Izobraževanje je namenjeno gostincem, živilcem in prevoznikom (tistim, ki prevažajo živila), proizvajalcem živil in pijač, prav tako javnim zavodom (vrtci, šole, domovi za ostarele itd.) in drugim, ki imajo kuhinjo! Predstavljene bodo tudi novosti v zakonodaji glede obvladovanja akrilamida in transmaščobnih kislin v živilih.

Predavala bo mag. Katarina Železnik Logar, dipl. san. inž. iz IVD Maribor.

Obvezna je PREDHODNA SPLETNA PRIJAVA, ki jo najdete TUKAJ.
Sletno povezavo pošiljamo dan pred izvedbo.

CENIK:

 • Nečlanska cena: 60 € + 22 % DDV / osebo = - 73,20€
 • Nečlanska cena za prijavljenih 4 ali več oseb iz istega podjetja: 50 € + 22 % DDV / osebo = - 61,00€
 • Članska cena: 40,00 € + 22 % DDV / osebo = - 48,80€
 • Članska cena za prijavljenih 4 ali več oseb iz istega podjetja: 30 € + 22 % DDV / osebo = - 36,60€


Člani / Nečlani:
Plačilo kotizacije na udeleženca: Prosimo, da kotizacijo poravnate pred pričetkom seminarja na transakcijski račun Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, Celovška 71, 1000 Ljubljana, številka: 02013-0253606416 (NLB) Sklic: 00 200035 - davčna številka. Namen plačila: OTHR. Prosimo, da potrdilo o plačilu pošljete na e-naslov izobrazevanje@ozs.si.

Pisne odjave poslane na izobrazevanje@ozs.si upoštevamo do 2 dni pred dnevom izobraževanja, sicer zaračunavamo 100% kotizacijo. V primeru, da odjave ne sporočite, kotizacijo zaračunamo v celoti.

V primeru prenizkega števila prijav si pridržujemo pravico do odpovedi.

Dodatne informacije:  izobrazevanje@ozs.si, 01 5830 504.

Organizator: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije