Izid volitev OOZ Nova Gorica

Mandate poslancem bo potrdila Skupščina OOZ Nova Gorica na prvi seji.

10.11.2022

Na volitvah dne 9. 11. 2022 so bili v Skupščino OOZ Nova Gorica za mandatno obdobje 2022– 2026 izvoljeni naslednji poslanci:

1

Primož Černic

2

Valter Faganelj

3

Patricija Furlan

4

Nataša Skočaj Kodermac

5

Zoran Simčič

6

Marko Brezavšček

7

Dorjan Birsa

8

Nataša Mikulin

9

Jernej Golob

10

Erik Kovic

11

Saša Golob

12

Aleksander Mladovan

13

Marko Tribušon

14

Marjan Vodopivec

15

Mirjam Hrovat Bitežnik

16

Jernej Nemec

17

Irena Silič Torkar

18

Slavko Lazar

19

Siniša Lozar

20

Aleš Batič

21

Robert Rijavec

22

Roman Pogorelec

23

Franc Rojc

24

Franko Humar

25

Nataša Matelič

 

Mandate poslancem bo potrdila Skupščina OOZ Nova Gorica na prvi seji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Člani volilne komisije:

 

Karmen Budin

Petra Kravos

Leon Lukšič

Martina Gorjan Sulič