LAS VZ-TRAJNOST - Zaključni dogodek

17.06.2022

Projekt LAS VZ-TRAJNOST, ki je pri izvajanju aktivnosti razdeljen v dve fazi, se počasi približuje zaključku, saj je večina aktivnosti izpeljanih. 

Ena od aktivnosti, ki bodo še izpeljane je tudi zasaditev vzorčnega zeliščnega vrta, pri kateri bodo sodelovale tudi ranljive skupine. Delavnica bo potekala v obliki predstavitve in zasaditve "v živo". 

Na zaključnem dogodku projekta, ki bo predvidoma konec septembra oziroma v prvih dneh oktobra, bodo predstavljeni rezultati in aktivnosti. Na dogodku bodo sodelovali vsi partnerji v projektu. 

O točnem terminu dogodka vas bomo naknadno obverstili. 

Vsekakor vas že sedaj vljudno vabimo, da si boste vzeli čas in se dogodka udeležili. 

Galerija fotografij