Na portalu SPOT se s septembrom 2022 uvaja elektronska prijava nezgode in poškodbe pri delu

septembrom 2022 se dosedanji papirni obrazec ER-8 ukinja. Delodajalci, poslovni subjekti in podjetniki vpisani v Poslovni register Slovenije (PRS) bodo v primeru nezgode in poškodbe pri delu, prijavo lahko oddali le še prek portala SPOT.

26.07.2022

Ministrstvo za javno upravo, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Inšpektorat RS za delo ter Nacionalni inštitut za javno zdravje, pripravljajo informacijsko rešitev, ki bo omogočala elektronsko oddajo vloge za prijavo nezgode in poškodbe pri delu (ePrijava NPD). S septembrom 2022 se dosedanji papirni obrazec ER-8 ukinja. Delodajalci, poslovni subjekti in podjetniki vpisani v Poslovni register Slovenije (PRS) bodo v primeru nezgode in poškodbe pri delu, prijavo lahko oddali le še prek portala SPOT.

Podrobnejše informacije o uvedbi elektronske vloge ePrijava NPD, so na voljo na spletni strani ZZZS.

V primeru, da bo za podjetje vloge za ePrijavo NPD urejala pooblaščena oseba, mora zakoniti zastopnik urediti novo ali dopolniti obstoječe pooblastilo.

Pomembno!

Nov obrazec vloge za ureditev pooblastila za postopek ePrijava NPD bomo na portalu SPOT objavili proti koncu avgusta oziroma nekaj dni pred uvedbo storitve.

Na voljo bo nov
samostojni obrazec za ureditev pooblastila, izključno za postopek ePrijava NPD. Dopolnjen bo tudi obstoječi obrazec vloge za urejanje pooblastil za vse e-postopke na portalu SPOT.

Vir: portal SPOT