Objava namere za prodajo zemljišč v PEC Kromberk

Mestna občina Nova Gorica je objavila namero za prodajo zemljišč v Poslovno-ekonomski cona Kromberk - Nova Gorica. Poslovna cona med nekdanjim MIP-om in Merkurjem je še v gradnji, zaključek del je predviden maja prihodnje leto. Investitorjem je voljo dobrih 21.000 kvadratnih metrov zemljišča, cena kvadratnega metra znaša dobrih 57 evrov. Znotraj poslovne cone Kromberk – Nova Gorica je na voljo 7 parcel, velikosti približno 2.000 m2 in 4.000 m2.

07.11.2022

Po določilih prostorskih aktov je območje opredeljeno za pozidavo večnamenskih objektov za poslovne, proizvodne, obrtne, trgovske in servisne dejavnosti. 

Predmet prodaje so naslednje nepremičnine:

 

Oznaka zemljišča

parc. št.

Površina v m2 (po podatkih iz javnih evidenc)

Katastrska občina

ID znak

Izhodiščna cena (EUR)

brez DDV

A1 in A2

1183/23 / 1183/24

8.347

2302 Kromberk

2302 1183/23 in

2302 1183/24

476.780,64€

B1

1183/25

2.171

2302 Kromberk

2302 1183/25

124.007,52 €

B2

1183/26

2.142

2302 Kromberk

2302 1183/26

122.351,04 €

B3

1183/27

2.172

2302 Kromberk

2302 1183/27

124.064,64 €

B4

1183/28

2.142

2302 Kromberk

2302 1183/28

122.351,04 €

C1

1183/29

4.238

2302 Kromberk

2302 1183/29

242.074,56 €

Več informacij: https://www.nova-gorica.si/razpis/44255/namera-o-sklenitvi-neposredne-po...

Galerija fotografij