Objavljen je obrazec za urejanje pooblastil za prijavo nezgode in poškodbe pri delu

Pooblastilo vam uredi naša sodelavka Karmen Budin, obrazec pošljite na karmen.budin@ozs.si

22.08.2022

Na področju postopkov prijave nezgode in poškodbe pri delu, se s 1. 9. 2022, uvajajo spremembe. Po novem bodo delodajalci prijavo nezgode in poškodbe pri delu lahko urejali le še prek portala SPOT.
 
Objavljen je bil obrazec pooblastila, ki je namenjen urejanju pooblastila samo za nove postopke v zvezi s prijavo oz. preklicem prijave nezgode ali poškodbe pri delu.
 
Obrazec lahko že izpolnite in nam ga pošljete, samo pooblastilo bo urejeno, ko bo postopek na voljo na portalu SPOT.

Vir: Ministrstvo za javno upravo