Podpis pogodbe o zakupu električne energije

Pred podpisom pogodbe o zakupu električne energije pozorno preberite vse člene pogodbe.

28.10.2022

Na kaj je treba biti pozoren pri podpisovanju pogodb?

V naslednjem mesecu in pol, do konca leta 2022, boste številni naši člani podpisovali pogodbe z dobavitelji za zakup električne energije za pol leta ali leto dni vnaprej. Predlagamo, da pogodbe dobro preberete in posebno pozornost posvetite napovedanim količinam ter predpisanim odstopanjem od voznega reda oz. odstopanjem od napovedanih količin in posledično pogodbenim kaznim.

Izkušnje nekaterih naših članov kažejo, da določeni dobavitelji električne energije v pogodbe o zakupu vnašajo nove člene ali spreminjajo stare tako, da morajo zakupovalci v primeru odstopanja od predvidene navedene količine zakupa plačati pogodbeno kazen v višini do polovice cene električne energije za vso premalo ali preveč porabljeno elektriko.

Sprva nižja cena zaradi vnaprejšnjega zakupa električne energije lahko na koncu pripelje do precej višjih zneskov. Zaradi plačila pogodbenih kazni (kot posledica t.i. odstopanj od voznih redov) se lahko začetni prihranek na koncu spremeni v strošek, ki električno energijo močno podraži. Zato je potrebno pri podpisovanju pogodb o zakupu električne energije biti posebej pozoren na vse člene, ki so zajeti v pogodbi.

Pred podpisom pogodbe in pri načrtovanju zakupa za naslednje leto premislite tudi o dejavnikih, ki bi lahko vplivali na odstopanje od predvidene količine, na primer nakup novih strojev, montaža lastne sončne elektrarne, ponovne omejitve zaradi covida in podobno.

Pogojevanje državnih subvencij

Ob tem je zelo verjetno, da bodo tudi državne subvencije, ki bodo morale biti usklajene z evropskimi ukrepi za zmanjšanje posledic energetske krize, narekovale določene pogoje in omejitve. Ta trenutek še ni jasno, kakšne bodo, predvidevanja glede na izjave na ravni EU pa gredo v smeri zaveze za zmanjšano porabo električne energije, govori se o 10 ali 15 %.

Zato vam svetujemo, da pred podpisom pogodbe o zakupu električne energije dobro premislite in naredite načrt predvidene porabe ob upoštevanju najrazličnejših okoliščin ter se po potrebi posvetujete s svojim pravnikom.