Poziv jubilantom - seznam 2023

OOZ Nova Gorica bo tudi letos na slavnostni skupščini podelila priznanja vsem svojim članom, ki v tem letu časovno zaokrožujejo svojo dejavnost v obrti.

 

27.07.2023

OOZ Nova Gorica bo tudi letos na slavnostni skupščini podelila priznanja vsem svojim članom, ki v tem letu časovno zaokrožujejo svojo dejavnost v obrti.

Jubileji poslovanja se nanašajo na 10, 20, 30, 40 in več let.

Ker se utegne zgoditi, da na OOZ Nova Gorica nimamo vseh točnih podatkov o svojih članih, objavljamo seznam z namenom, da nam lahko tisti, ki v tem letu zaokrožujejo obletnico poslovanja in niso navedeni v seznamu, ali pa se podatki razlikujejo od navedenih, to tudi sporočijo.

Jubilejna priznanja bodo podeljena na tradicionalni slavnostni skupščini, predvidoma 29. 9. 2023 (točen datum in lokacijo bomo sporočili še naknadno).

40 LET Miklavčič Darko s.p.
40 LET Saksida Darjo s.p.
30 LET Adria keramika, d.o.o.
30 LET Alaman Avmedoski, d.o.o.
30 LET Apia, d.o.o.
30 LET Babić-Turel Biljana s.p.
30 LET Batistič Katjuša s.p.
30 LET Bylygbashi Bexhet s.p.
30 LET Černic Ivan s.p.
30 LET Forplast, d.o.o.
30 LET Hervatin Marčelo s.p.
30 LET Kogoj Roman s.p.
30 LET Kolektor, d.o.o.
30 LET Komel Blaž s.p.
30 LET Kovačič Dušan s.p.
30 LET Kumar Matejka s.p.
30 LET Leban Branko s.p.
30 LET Lukšič Leon s.p.
30 LET Mlekuž Nikolina s.p.
30 LET Norbit, d.o.o.
30 LET Prima I.E.Nova Gorica d.o.o.
30 LET Reščič Silvin s.p.
30 LET Simčič Sergej s.p.
30 LET Tiego, d.o.o.
30 LET Trampuž Tomaž s.p.
30 LET Valmetal, d.o.o.
30 LET Vid d.o.o.
30 LET Žlebovi grič, d.o.o.
20 LET Avtoservis Stanič, d.o.o.
20 LET Cej Peter s.p.
20 LET Đević Rajko s.p.
20 LET Gašparin Henrik s.p.
20 LET Hrovat Bitežnik Mirjam s.p.
20 LET Kristančič Miran s.p.
20 LET Mini pekarna in trgovina Brumat, d.o.o.
20 LET Mullner Silvana s.p.
20 LET Podbršček Vasja s.p.
20 LET Pogorelec Roman s.p.
20 LET Salinvest, d.o.o.
20 LET San Martin, d.o.o.
20 LET SIES napredne rešitve, d.o.o.
20 LET Šen Jadran s.p.
20 LET Trop Iztok s.p.
10 LET Avtomag, d.o.o.
10 LET Biro plus, d.o.o.
10 LET Bonmar global, d.o.o.
10 LET Canzutti Dolores s.p.
10 LET Cijan transport, d.o.o.
10 LET Dovžak Domen s.p.
10 LET Elektroinstalacije škarabot, d.o.o.
10 LET Jakopič Simon s.p.
10 LET Jevšček Simon s.p.
10 LET JMR, d.o.o.
10 LET Kovačič Damjana s.p.
10 LET Leban Igor s.p.
10 LET Lozej Gregor s.p.
10 LET Resped logistika, d.o.o.
10 LET Saksida Katja s.p.
10 LET Štakul Tomaž s.p.
10 LET Žigon Gregor s.p.