Projekt LAS VZ-TRAJNOST

O delavnici 16.06.2022 ter predstavitev na Spustu po reki Vipavi

29.06.2022

Projekt LAS Z znanjem do trajnostne prihodnosti naravnih virov VZ-TRAJNOST v katerem je eden od partnerjev tudi OOZ Nova Gorica, se približuje zaključku.

V juniju sta potekala dva dogodka: delavnica ter predstavitev projekta na prireditvi.

V sredini junija je bila izvedena delavnica z naslovom Pot k zelenemu turizmu in učinkovitejši rabi energije ter naravi prijazno pridelovanje avtohtonega rastlinstva, njegove uporabnosti in trajnostna raba naravnih virov.

Agencija GOLEA Nova Gorica, ki je organizirala delavnico preko aplikacije zoom, je na delavnici tudi sodelovala, tako s predstavitvijo operacije VZ-TRAJNOST (Suzana Vidmar Kovšca, Agencija GOLEA) kot tudi s temo Dvig energetske učinkovitosti pri ponudnikih (Janez Melink, Agencija GOLEA), poleg nje pa sta bili predstavljeniti tudi vsebini Pot do zelenega turizma s pomočjo različnih certifikatov: Okoljski znak Zeleni ključ (Astrid Prašnikar, ROS.TURIST- Inštitut za odgovorni turizem) ter Varstvo okolja in trajnostna raba naravnih virov, predstavitev naravi prijaznega pridelovanja avtohtonega rastlinstva in uporabnosti rastlin (Lovro Vehovar (biolog, zeliščar, permakulturni načrtovalec). Novico o izpeljani delavnici je Agencija GOLEA objavila tudi na njihovi spletni strani. 

Agencija GOLEA, kot partner v projektu LAS VZ-TRAJNOST, je širši javnosti, predvsem pa otrokom in mladim, ki so se udeležili prireditve SPUST PO REKI VIPAVI, pobliže in skozi igro ter animacijo, predstavila varstvo okolja in narave, zeleni ključ ter avtohtona zelišča skozi zgodbo. Eden glavnih organizatorjev prireditve, ki je tudi sicer partner v projektu LAS VZ-TRAJNOST, je bila Občina Renče Vogrsko. Več o predstavitvi projekta na dogodku, si lahko preberete na spletni strani Agencije GOLEA

 

Galerija fotografij