Seznam kandidatov za člane nadzornega odbora OOZ Nova Gorica

29.11.2022

Volitve za za člane nadzornega odbora OOZ Nova Gorica so razpisane v sredo, 7. 12. 2022 ob 19.00 uri.

Člane nadzornega odbora OOZ Nova Gorica izvolijo novoizvoljeni poslanci skupščine OOZ Nova Gorica.

 

Kandidati za člane Nadzornega odbora OOZ Nova Gorica so:

Marjan Čubej, Elis Čubej d.o.o.,

Vojko Marušič, Vojko Marušič s.p.,

Ingrid Vuga, Presvit d.o.o.,

Milan Fornazarič, AVSN d.o.o. in 

Branko Mrak s.p.

Voli se 5 članov nadzornega odbora.

Volilna komisija OOZ Nova Gorica