Spremenjen statut in razpisane volitve za mandatno obdobje 2022-2026

Septembrska seja skupščine OOZ Nova Gorica je bila nadvse produktivna in zazrta v prihodnost. Poslanci so namreč izglasovali spremembo statuta ter razpisali volitve v skupščino za mandatno obdobje 2022-2026.

16.09.2022

Poleg redih zadev se je na dnevnem redu 11. seje skupščine OOZ Nova Gorica tokrat znašla sprememba statuta ter odločitve v zvezi z izvedbo volitev za novo mandatno obdobje.

Spremembe statuta so poleg redakcijskih in pravopisnih popravkov zajemale predvsem znižanje števila poslancev skupščine iz dosedanjih največ 21 in najmanj 31 na po novem najmanj 17 in največ 25 poslancev. Nadalje so poslanci izglasovali blažje pogoje za odpoklic poslanca – po novem je razlog za odpoklic poslanca neudeležba na dveh sejah brez opravičila (prej treh) ter neudeležba na treh zaporednih sejah ne glede na obstoj opravičila (nova alineja).

Za izvedbo volitev je statut določil uporabo pravilnika o izvedbi volitev, ki se je v nadaljevanju tudi sprejel in tako vzpostavil stalno podlago za delo volilne komisije pri izvedbi volitev poslancev skupščine, članov nadzornega odbora ter upravnega odbora in predsednika zbornice. Nadalje sprejete spremembe statuta ukinjajo omejitev števila mandatov predsednika zbornice in predsednika nadzornega odbora, v zvezi z volitvami predsednika pa uvajajo večjo transparentnost, saj morajo biti kandidature za predsednika zbornice članom znane najmanj 8 dni pred volitvami.

Po izglasovanih spremembah statuta so poslanci določili tudi datum volitev v skupščino, ki bo 9.11.2022, odločili so tudi, da bo v novem mandatu 25 poslancev.

Čistopis sprejetega statuta se nahaj v priponki.

Priponke