Vpis na mojstrski izpit za leto 2023

14.12.2022

RAZPISNI ROK ZAČNE TEČI 02. JANUARJA 2023
IN TRAJA DO 31. DECEMBRA 2023.

Pogoji za opravljanje mojstrskega izpita

V skladu z določili 28. člena Obrtnega zakona (Uradni list RS, št. 40/2004 – UPB 102/07) ima pravico do opravljanje mojstrskega izpita, kdor:
- je pridobil srednjo poklicno izobrazbo in ima vsaj tri leta izkušenj na področju, na katerem  

  želi opravljati mojstrski izpit,
- je pridobil srednjo strokovno izobrazbo in ima vsaj dve leti izkušenj na področju, na katerem  

  želi opravljati mojstrski izpit,
- ima najmanj višjo strokovno izobrazbo in vsaj eno leto izkušenj na področju, na katerem želi

  opravljati mojstrski izpit.  

Delovne izkušnje niso vezane na redno delovno razmerje, kandidat za pristop k mojstrskemu izpitu pa je dolžan obvezno k vlogi priložiti potrdilo delodajalca oziroma delodajalcev, iz katerega bo razvidno obdobje pridobivanja izkušenj ter dela in naloge, ki jih je kandidat pri njem opravljal.

Prijava k opravljanju mojstrskega izpita

Pisne prijave za pristop k opravljanju mojstrskega izpita kandidati pošljejo skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev in ostalo zahtevano dokumentacijo, na predpisanem obrazcu, ki ga dobijo na območnih obrtno-podjetniških zbornicah, Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije ali na spletni strani OZS.

Vlogo za pristop k mojstrskemu izpitu lahko kandidati od 02. januarja 2023 dalje pošljejo na Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije, Celovška cesta 71, 1000 Ljubljana, s pripisom 'Mojstrski izpiti' ali jo prinesejo osebno. Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije najkasneje v tridesetih dneh po vložitvi popolne prijave obvesti kandidata o izpolnjevanju pogojev za pristop k mojstrskemu izpitu z določitvijo pristopnega roka.

Prijavnina

Kandidat mora ob vložitvi prijave na razpis za opravljanje mojstrskega izpita poravnati prijavnino za opravljanje mojstrskega izpita, ki znaša 430,00 €. Dokončni obračun stroškov kandidati prejmejo skupaj z obvestilom o izpolnjevanju razpisnih pogojev. Cenik mojstrskega izpita je za vsak naziv objavljen na spletni strani OZS  ter na vseh območnih obrtno-podjetniških zbornicah.

Pristopni roki na 25. razpisu za mojstrske izpite

V okviru 25. razpisa sta določena dva pristopna roka in sicer:

  • prvi pristopni rok je 07. marec 2023 (rok za oddajo popolnih vlog je do 10. februarja 2023)
  • drugi pristopni rok je 10. oktober 2023 (rok za oddajo popolnih vlog je do 22. septembra 2023).

 

Dodatne informacije


Vse dodatne informacije lahko kandidati dobijo na Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, pri gospe Suzani Kljun, telefon 01/58 30 574, e-naslov: suzana.kljun@ozs.si ter Ani Treven, telefon 01/58 30 509, e-naslov: ana.treven@ozs.si

Pripeti dokumenti:

Prijavnica za vpis na mojstrski izpit

Izjava o dovolitvi objave podatkov v medijih

Podatki za nakazilo prijavnine

 

Povezava: https://www.ozs.si/javna-pooblastila/izobrazevanja/mojstrski-izpiti