Za turistična podjetja na voljo enkratni dodatek za turizem

Upravičenci lahko vlogo na razpis oddajo do vključno 22. aprila 2022.

08.04.2022

Sredstva so namenjena mikro, malim in srednjim podjetjem iz turistične, gostinske in kulturno-umetniške dejavnosti, ki so bila v času epidemije covid-19 najbolj prizadeta. Z naslova omenjenega razpisa si upravičenci lahko obetajo enkratno pomoč v višini 6.000 evrov na zaposlenega.

Upravičenci po tem razpisu so fizične in pravne osebe, ki opravljajo gospodarsko dejavnost in so imele na dan 31. julija 2021 v podatkovni bazi AJPES kot svojo glavno dejavnost registrirano eno izmed naslednjih standardnih klasifikacij dejavnosti (krajše SKD):

  • 100 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov ,
  • 300 Strežba pijač,
  • 110 Dejavnost potovalnih agencij,
  • 120 Dejavnost organizatorjev potovanj,
  • 900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti,
  • 300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
  • 010 Umetniško uprizarjanje,
  • 020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje.

 

Podrobnosti in prijavni obrazec na spletni strani SPIRIT Slovenija.