Zelena shema slovenskega turizma - Okoljski znaki

Ključni strateški cilj Zelene sheme slovenskega turizma je uvajanje trajnostnih modelov v slovenski turizem, tako na ravni turističnih ponudnikov kot destinacij.

22.07.2022

Glavni cilj projekta »Z znanjem do trajnostne prihodnosti naravnih virov – VZ-TRAJNOST«, sofinanciranega s strani Evropske unije iz evropskega sklada za regionalni razvoj in Republike Slovenije (Ministrstvo za kmetijstvo, LAS V objemu sonca), je spodbujanje in ohranjanje okolja in narave na območju občine Renče-Vogrsko ter posledično na širšem območju LAS V objemu sonca.

 

LAS V objemu sonca (v nadaljevanju LAS) je bil ustanovljen s skupnim ciljem uresničevanja lokalnih razvojnih potreb in doseganja zastavljenih ciljev, ki jih je opredelil v Strategiji lokalnega razvoja (SLR). Ta deluje kot pogodbeno partnerstvo javnih in zasebnih subjektov na območju petih goriških občin. Območje Mestne občine Nova gorica, Občine Brda, Občine Miren-Kostanjevica, Občine Renče-Vogrsko in Občine Šempeter-Vrtojba. LAS pridobiva sredstva za uresničitev ciljev SLR iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Evropskega sklada za regionalni razvoj. S kombinacijo različnih virov financiranja preko pristopa CLLD je LAS omogočena izvedba celovitih in kompleksnejših operacij (projektov), ki niso strogo omejene na podeželska območja, ampak vključujejo tudi urbana naselja.

 

Projekt VZ-TRAJNOST se izvaja v okviru LAS V objemu sonca. Glavni cilj operacije je spodbujanje in ohranjanje okolja in narave na območju občine Renče-Vogrsko ter širšem območju LAS V objemu sonca.

 

Eden od namenov projekta LAS je podpora trajnostnemu turističnemu razvoju območja LAS, ki predstavlja perspektivno gospodarsko dejavnost ob pridobitvi znaka Zelene sheme.

 

Kaj je zelena shema slovenskega turizma?

 

Zelena shema slovenskega turizma (ZSST) je orodje na nacionalni ravni oziroma certifikacijska shema, ki pod krovno znamko SLOVENIA GREEN:

  • združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji,
  • destinacijam in ponudnikom ponudi konkretna orodja za oceno in izboljšanje trajnostnega delovanja,
  • skozi znamko SLOVENIA GREEN to zeleno delovanje tudi promovira.

 

Slovenska turistična organizacija se je za trajnostni razvoj zavezala z nacionalno strateško usmeritvijo in s tem naredila pomembne korake k bolj trajnostnemu razvoju celotne dežele. Turistični ponudniki in destinacije »preklapljajo« na trajnostni, to je zeleni razvoj.

 

Ključni strateški cilj Zelene sheme slovenskega turizma je uvajanje trajnostnih modelov v slovenski turizem, tako na ravni turističnih ponudnikov kot destinacij. Vse cilje strateških usmeritev spremlja trajnostni razvoj in skrb za ekonomsko, družbeno-kulturno in naravno okolje.

 

Ravni:

  • Temeljna raven: Destinacije
  • Temeljna enota: Ponudniki

Ravni sta tesno povezani. Destinacija motivira ključne deležnike (ponudnike) za trajnostno delovanje in okoljske znake – saj je zelena destinacija lahko kredibilna samo, če ima kritično maso certificiranih ponudnikov.

 

Kaj predstavlja znamka SLOVENIA GREEN?

SLOVENIA GREEN je certifikacijski program in znamka kakovosti, s katero označujemo izpolnjevanje zahtev, ki jih za destinacije in ponudnike opredeljuje ZSST. SLOVENIA GREEN se predvsem uporablja za promocijo zelenih destinacij in ponudnikov. Znamko lahko uporabljajo zgolj tiste destinacije in ponudniki, ki so vstopili v ZSST in izpolnili pogoje za pridobitev znamke.

 

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija

 

Galerija fotografij