Skupščina OOZ Nova Gorica

Skupščina je najvišji organ upravljanja zbornice. Seje skupščine sklicuje predsednik zbornice, vodi pa predsednik delovnega predsedstva, ki ga za vsako sejo skupščine izvolijo poslanci skupščine izmed članov skupščine.

 

Izvoljeni poslanci skupščine za mandatno obdobje 2022-2026: 

1

Primož Černic

2

Valter Faganelj

3

Patricija Furlan

4

Nataša Skočaj Kodermac

5

Zoran Simčič

6

Marko Brezavšček

7

Dorjan Birsa

8

Nataša Mikulin

9

Jernej Golob

10

Erik Kovic

11

Saša Golob

12

Marko Tribušon

13

Marjan Vodopivec

14

Mirjam Hrovat Bitežnik

15

Jernej Nemec

16

Irena Silič Torkar

17

Slavko Lazar

18

Siniša Lozar

19

Aleš Batič

20

Robert Rijavec

21

Roman Pogorelec

22

Franc Rojc

23

Franko Humar

24

Nataša Matelič

25

Darijo Petrovčič