KAKO VODITI IN HRANITI KADROVSKE EVIDENCE PO SPREMEMBI ZAKONA

O evidencah na področju dela je bilo že veliko povedanega, pa vendar so prekrški pri vodenju kadrovskih evidenc eni izmed najpogostejših prekrškov kot ugotavlja Inšpektorat RS za delo v letnih poročilih. Sprejeta sprememba Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti prinaša vrsto sprememb in novosti pri evidenci o izrabi delovnega časa, obveznost elektronskega vodenja evidenc v določenih primerih ter strožje sankcije za prekrške. Na webinarju boste izvedeli kako pravilno voditi kadrovske evidence in kako se pripraviti na sprejete spremembe.

31.08.2023
09:00 - 10:30
Spletno izobraževanje

Program:

 • obvezne kadrovske evidence
 • Evidenca o zaposlenih delavcih
 • Evidenca o stroških dela
 • Evidenca o izrabi delovnega časa
 • Evidenca o oblikah reševanja kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu
 • personalna (osebna) mapa delavca
 • način vodenja kadrovskih evidenc
 • kraj hrambe kadrovskih evidenc
 • čas hrambe kadrovskih evidenc                                                                                                     
 • prekrški pri vodenju kadrovskih evidenc
 • kako postopati v primeru prenehanja delodajalca
 • diskusija in odgovori na vprašanja udeležencev.

 

Predavateljica: Nina Ličar, svetovalka-specialistka pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, z dolgoletnimi izkušnjami na področju delovnega prava in socialne varnosti. Cena udeležbe je za nečlane 100 EUR + DDV, medtem ko je za člane OZS 40 EUR + DDV. Pisne odjave poslane na izobrazevanje@ozs.si upoštevamo do 2 dni pred dnevom izobraževanja, sicer zaračunavamo 100 % kotizacijo. V primeru, da odjave ne sporočite, kotizacijo zaračunamo v celoti.

V primeru prenizkega števila prijav si OZS pridržuje pravico do odpovedi. Dodatne informacije:  izobrazevanje@ozs.si, 01 5830 504.

OPOMNIK: Eno izmed teh področji, za katerega je predvideno največ sprememb, je VODENJE EVIDENC DELOVNEGA ČASA, zato se je OOZ Nova Gorica odločila, da bo našim članom to področje predstavila v sklopu predavanja BREZPLAČNO! Iz tega razloga vabimo vse, da spremljate naše eNOVICE in spletno stran, kjer bomo pravočasno obvestili glede točnega termina izvedbe. Datum je predviden v septembru/oktobru 2023, in potekal bo v živo v dvorani OOZ Nova Gorica.

PRIJAVA NA DOGODEK V OKVIRU OZS – CELOSTNO PODROČJE KADROVSKIH EVIDENC