Omizje z ministrom Počivalškom

V sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) smo 16. februarja v Novi Gorici organizirali omizje z ministrom Zdravkom Počivalškom na temo možnosti črpanja EU sredstev v okviru Načrta za okrevanje in odpornost ter sprememb investicijske zakonodaje.

16.02.2022

Minister je skupaj s sodelavci predstavil predvidene razpise ministrstva, predvsem iz paketa Načrta za okrevanje in odpornost.

MGRT načrtuje v letu 2022 razpisati 427 mio EUR nepovratnih sredstev za sofinanciranje naložb na sedmih različnih vsebinskih področjih:

  • investicije v podjetjih in v podporno okolje
  • energetska učinkovitost
  • krožno gospodarstvo
  • digitalna transformacija
  • turizem
  • razvojno-raziskovalni projekti.

 

Za nepovratna finančna sredstva bodo lahko kandidirala:

  • mikro podjetja
  • mala in srednja podjetja
  • velika podjetja.

 

Kot gostitelj je udeležence posveta uvodoma pozdravil predsednik zbornice Zoran Simčič, ki je z zadovoljstvom pozdravil priložnosti in nepovratna finančna sredstva za obrtnike in podjetnike, ki so posebej pomembna v obdobju po koncu epidemije in bodo lahko ponudila nov zagon gospodarstvu.

Posveta se je poleg obrtnikov in podjetnikov udeležila tudi večina goriških županov in podžupanov ter predstavnikov podpornega okolja za podjetništvo na Goriškem.

Prve razpise pričakujemo spomladi letos, naše člane bomo seveda o možnostih kandidiranja redno obveščali.

Galerija fotografij