Kaj lahko pripravite pred začetkom oddaje vlog ZPGOPEK –> Poenostavljena navodila!

Ker verjamemo, da lahko pride do nejasnosti glede oddaje vloge na temo Zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize, vam pošiljamo informacije na način, za katerega upamo, da vam bo nekoliko olajšal celotno zadevo.

20.02.2023

1. Zakoniti zastopnik mora imeti kvalificirano digitalno potrdilo (KDP) skladno z navodili AJPES eEDP servisa. KDP mora biti preverljiv na eEDP AJPES servisu.

2. Pripravite vse račune januar-december 2021 za elektriko, zemeljski plin in/ali tehnološko paro, ki so vir podatkov za CENO/ENOTO in KOLIČINO, ki jo boste vnašali v aplikacijo.

3. V kolikor imate na računih več tarif (MT, VT, itd.) izračunajte skupno količino in povprečno ceno na enoto. Kako? Poglejte primer in/ali prikaz. Pri izračunu upoštevajte vsa odjemna mesta in dobavitelje.

4. Pripravite pogodbe za elektriko, zemeljski plin in/ali tehnološko paro za leto 2023 in podatke za vpis ocenjene vrednosti za leto 2023. Podatke v aplikacijo vpisujete za vsak posamezni mesec in za vsak energent posebej

5. Matične številke vseh povezanih podjetij (nadrejena in podrejena) ter njihov znesek dosedanje pomoči  v skladu z oddelkom 2.1 in / ali 2.4 začasnega okvira.

6. Znesek dosedanje pomoči v skladu z oddelkom 2.1 in/ali 2.4 začasnega okvira za prijavitelja.