Novosti na področju zakonodaje o odpadkih in poročanje o odpadkih, 20.2.2023 ob 12. uri

Sekcije kovinarjev, plastičarjev, elektro dejavnosti in elektronikov in mehatronikov za člane sekcij organizirajo brezplačni webinar. 

16.02.2023

 

Sekcije kovinarjev, plastičarjev, elektro dejavnosti in elektronikov in mehatronikov za člane sekcij pri OZS organizirajo brezplačni webinar:

Novosti na področju zakonodaje o odpadkih in poročanje o odpadkih, ponedeljek, 20.02.2023 ob 12:00,

preko aplikacije Zoom

Seznanili se boste z zakonodajnimi novostmi na področju Uredbe o odpadkih in načinom priprave letnega poročila o odpadkih za izvirne povzročitelje odpadkov.
Nova zakonodaja prinaša novosti glede priprave letnih poročil, ki jih je potrebno oddati najkasneje do 31.3.2023.

Izvedeli boste katere so bistvene novosti Zakona o varstvu okolja (ZVO-2) in kako le-te vplivajo na vaše obveznosti na področju ravnanja z odpadki.KDAJ: v ponedeljek, 20. 2. 2023 ob 12.00 uri, z on-line izvedbo preko aplikacije ZOOM. Za pridružitev potrebujete računalnik in internetno povezavo in zvočnik, kamera po želji.

Spletna prijava do petka, 17.02.2023 je pogoj za prejem spletne povezave do dogodka. Po spletni prijavi, ki je obvezna, vam bo do ponedeljka, 20.02.2023 do 10.00. ure na vaš e-naslov posredovana povezava za spletni seminar in navodila za uporabo ZOOM - navodila najdete tudi v prilogi tega maila.

Prijavite se tukaj: P R I J A V A

PROGRAM strokovnega izobraževanja s pričetkom ob 12. uri:

  • Bistvene novosti Zakona o varstvu okolja na področju ravnanja z odpadki
  • Nova Uredba o odpadkih
  • Preprečevanje nastajanja odpadkov in ravnanje z odpadki
  • Ravnanje s specifičnimi vrstami odpadkov v kovinarski dejavnosti (odpadna olja, odpadna embalaža …)
  • Ravnanje z odpadki pri izvirnih povzročiteljih odpadkov (ločevanje odpadkov, označevanje posod, dodelitev klasifikacijskih številk …)
  • Spremembe v vsebini Načrta gospodarjenja z odpadki
  • Evidence na področju ravnanja z odpadki in spremembe
  • Priprava in oddaja letnega poročila o odpadkih za izvirne povzročitelje odpadkov (kdaj in kako lahko poročamo preko sistema IS ali preko tabele xls)
  • Odgovori na vprašanja (lahko jih pošljete že pred dogodkom na naslov: valentina.melkic@ozs.si)

 

Predavala bo mag. Katarina Železnik Logar, IVD Maribor.

Komu je seminar namenjen?

Seminar je namenjen članom sekcije kovinarjev, plastičarjev, elektro dejavnosti in elektronikov in mehatronikov, ki opravljajo dejavnost pri katerih nastajajo odpadki in bi se želel seznaniti z novostmi v zakonodaji, roki za ureditev in načinom priprave letnega poročila o odpadkih.

Predviden zaključek ob 13.30 uri na kar sledjo vprašanja udeležencev, ki jih lahko posredujete tudi po e-pošti že pred pričetkom izobraževanja na e-naslov : valentina.melkic@ozs.si

Spletna prijava je pogoj za prejem spletne povezave do dogodka.

Kotizacija: za člane OZS in njihove zaposlene je brezplačno

za ostale udeležence (ne člane OZS) 55,00 € (DDV vključen)

Plačilo kotizacije (za ne člane OZS): prosimo, da kotizacijo poravnate pred pričetkom izobraževanja na transakcijski račun Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije transakcijski račun 02013-0253606416 račun NLB d.d., sklic 200006.
Potrdilo o plačilu pošljete e-naslov : valentina.melkic@ozs.si

Dodatne informacije: valentina.melkic@ozs.si; tel: 01 58 30 541