POSLOVNA EKONOMSKA CONA NOVA GORICA - KROMBERK

ODLIČNA PRILOŽNOST ZA POSLOVNO GRADNJO.

Novogoriška mestna občina ureja komunalno infrastrukturo v Kromberku na območju med trgovskim centrom Merkur in nekdanjim MIP-om, kjer bo zrasla Poslovno-ekonomska cona Nova Gorica – Kromberk.

24.03.2022

Prednost nove poslovno-ekonomske cone je v lokaciji, saj je umeščena v bližino regijskega središča – Nove Gorice, avtoceste in državne meje z Italijo, ter v programskem konceptu, ki se prioritetno usmerja v umeščanje inovativnih podjetij ter podjetij z visoko dodano vrednostjo.

Načrtuje se prodaja osmih zemljišč različnih velikosti, od 2.000 m2 do 4.200 m2, skupaj 25.416 m2 površin. Razpis za prodajo zemljišč bo objavljen aprila. Primerjalne prednosti za investitorje so naslednje:

  • Možnost ugodnega nakupa zemljišča v regijskem središču z dobro prometno povezavo in možnostjo do 80 % sofinanciranja komunalnih prispevkov.
  • Podjetja imajo možnost izbire obsega površine, ki jo potrebujejo za zagon oziroma širitev poslovne dejavnosti. Nova poslovno-ekonomska cona ponovno odpira prostorske možnosti za poslovanje podjetij – v Novi Gorici in okolici je že ves prostor izkoriščen.
  • Zasnova poslovno-ekonomske cone nudi fleksibilnost, saj se lahko podjetja združijo in kupijo skupaj eno zemljišče ali več njih. Prav zaradi take ureditve zemljišč je projekt primeren za manjša kot tudi srednja podjetja.
  • Nova Gorica je regijsko in izobraževalno središče tehničnih in družboslovnih vsebin. Poleg tega je v novogoriško mestno občino umeščena tudi univerza in mednarodno univerzitetno središče, zato je kader, ki se danes izobražuje v Novi Gorici, zanimiv za vsakega in predstavlja konkurenčne kadre v prihodnosti.
  • Cena komunalno opremljenih zemljišč bo konkurenčna.

Novogoriška mestna občina bo pri prodaji zemljišč določila pogoje na podlagi kriterijev, ki določajo uspešnost podjetja, razvojno naravnanost, povezljivost in uporabo zelenih tehnologij.

Izgled bodoče cone je določen z veljavnim lokacijskim načrtom. Prednost bodo imela podjetja z višjo dodano vrednostjo, trajnostnim načinom gradnje, čim višjo energetsko samozadostnostjo, razvojno orientiranostjo ter z zelenimi tehnologijami.

Posamezni kupci bodo lahko začeli s postopki pridobivanja gradbenih dovoljenj za posamezne objekte takoj po izvedeni kupoprodaji oziroma še v letu 2022. Novogoriška mestna občina bo s komunalnim urejanjem območja poslovno-ekonomske cone zaključila maja 2023, poslovni objekti v poslovni coni pa morajo biti v celoti zgrajeni do leta 2025.

Dodatne informacije:

Razvojna pisarna novogoriške mestne občine

Mitja Pekeč, strokovni sodelavec za investicije

Tel. 05/ 33 50 106 oziroma 041 753 106

 

 

Naložbo »Izgradnja Poslovno-ekonomske cone Nova Gorica – Kromberk« sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

 

Galerija fotografij