RAZPISI BREZOBRESTNIH POSOJIL JSMGG

Razpisi brezobrestnih posojil Javnega sklada malega gospodarstva Goriške. 

Pomoč pri pridobitvi posojil JSMGG našim članom nudimo tudi na zbornici!

24.03.2022

 

 

 

RAZPISI BREZOBRESTNIH POSOJIL

V SKUPNI VIŠINI 1.800.000 EUR se nadaljujejo tudi v letu 2022

 

 

Pridobite lahko posojila za INVESTICIJE IN OBRATNA SREDSTVA. 

V okviru razpisa za ublažitev posledic epidemije COV-19 za obratna sredstva ½ stroškov zavarovanja posojila krije Javni sklad!

 

 

 

NOVOSTI RAZPISOV V TEKU

  • Poenostavitev prijav na razpise.
  • Investicijska posojila lahko pridobijo tudi NORMIRANCI.

 

 

KLJUČNE PREDNOSTI NAŠIH POSOJIL

  • Brez obresti = obrestna mera 0 %.
  • Brez stroškov odobritve in vodenja posojila.
  • Možnost predčasne vrnitve posojila brez dodatnih stroškov.
  • Z odplačevanjem lahko začnete takoj ali se odločite za 1-letni moratorij.
  • Obroki odplačila posojila 4-krat letno, kar vam omogoča optimizacijo denarnega toka.

 

 

PRIJAVNI ROKI:

1. 4.,  6. 5.,  3. 6.  in  2. 9. 2022.

 

 

www.jsmg-goriska.com                  05 33 50 173, 05 33 50 367